Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Dubysos regioninio parko direkcija vykdo pirkimą „Poilsiavietės įrengimo Betygaloje prie Dubysos upės darbai“, apie kurį paskelbta CVP IS 2020-04-21, skelbimo Nr. 482820. Pirkimas nevykdomas CPO, nes nėra pasiūlos pagal projekto sąmatą .

Pirkimo dokumentai:

MVP_salygos.pdf 

Priedas_1_pasiūlymo_forma.pdf

Priedas 2_Techninė specifikacija.pdf

Priedas 3_Pirkimo sutarties projektas.pdf