Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Pasandravio istorinis draustinis

Plotas - 537,3 ha. Draustinio tikslas - išsaugoti poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos ir tėviškės sodybos gamtinę ir kultūrinę aplinką, 1863 m. sukilėlių kapus.